Kierrätys on
järkevän
tärkeää

Peittoon kierrätys­terminaali

Sijaitsemme Porissa, Peittoon kierrätyspuistossa.

Tarjoamme asiakkaillemme hyötyjätteiden vastaanottopalveluita. Kyseisiä palveluita ovat erilaisten teollisuuden prosessien sivutuotteiden ja rakentamisessa sekä purkamisessa syntyvien jakeiden käsittely ja varastointi myöhempää käyttöä varten. Kierrätysmateriaalien käyttö vähentää ympäristön haittoja ja energiaa säästyy.

Prosessoituja materiaaleja hyödynnetään maanrakennuksessa ja teollisuudessa sekä energian tuotannossa. Toimintaamme varten on Porin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 11.3.2015.

Vastaanotamme tavanomaisia purku- ja rakennusjätteitä, kuten betoni- ja tiilijätettä, purkupuuta, kuormalavoja sekä pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia. Materiaalit jalostamme teollisuuden ja rakentamisen raaka-aineiksi.