Ympäristö

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa

Rakentamiseen käytetään Suomessa kiviaineksia yli 100 miljoonaa tonnia vuodessa, josta teiden rakentamisen osuus on 40 prosenttia. Luonnon kiviainesten käyttö on noin 70-80 milj. tonnia vuodessa. Rakentamiseen mahdollisesti soveltuvia uusiomateriaaleja tuotetaan vuosittain lähes yhtä paljon.

Bat

Käytämme toiminnassamme ainoastaan aiemmin hyviksi todettuja sekä hyväksyttyjä menetelmiä. Seuraamme jatkuvasti uuden tekniikan kehittymistä ja varaudumme sen käyttöönottoon erityisesti vesistövaikutusten sekä melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi.

Rakennustoiminnan jätteet

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava rakennuspaikalla mahdollisimman hyvin seuraaviin ryhmiin:

  • betoni- ja tiilijäte
  • asfaltti
  • käsittelemätön puu
  • metallijätteet
  • maa-aines, kiviainesjätteet
  • muut rakennusjätteet

Lajitellut jätejakeet on toimitettava ympäristösuojelulain vaatimusten mukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin.

Rakennusjätettä tuotaessa jätekeskukseen on käytettävä siirtoasiakirjaa.

Yleiset ehdot

Kuorman tuoja vastaa siitä, että kuorma on vastaanottajan vastaanottoehtojen mukaista. Mikäli kuorma ei vastaa vastaanottoehtoja, vaan sisältää myös muita jätteitä, vastaa kuorman tuoja kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat materiaalien mahdollisesta lajittelusta ja asianmukaiseen käsittelyyn toimittamisesta.

Vastaanotettavien kuormien kuormantarkastus tehdään kuormaa vastaanotettaessa vaa’alla sekä kuorman purkamisen jälkeen vastaanottopaikassa.