Vastaan­otto

Betoni- ja tiilijäte

Ei saa sisältää

Haitallisia aineita esim. öljyhiilivetyjä, PCB- ja PAH-yhdisteitä, asbestia, raskasmetalleja. Haitallisia aineita esiintyy mm. pinnoitteissa, saumausaineissa, kiinnikkeissä, vesieristeissä jne. Mikäli materiaalin arvioidaan sisältävän haitallisia aineita, tulee materiaalin tuojan osoittaa materiaalin soveltuvuus laboratoriotuloksin.

Betonijäte 17 01 01 ( purkamisessa ja rakentamisessa syntyvä jäte , joka ei ole vaarallista, nimikeryhmä 17)

Tiilijäte (17 01 02)

Betonijäte maksimi sivumitta ≤ 0,15 metriä

Suurimman betonikappaleen sivumitta saa olla enintään 0,15 metriä. Kuorma määritellään kuormassa olevan suurimman kappaleen koon mukaan. Betoni ei saa sisältää rautoja eikä teräksiä.

Betonijäte maksimi sivumitta 0,15 – 0,3 metriä

Suurimman betonikappaleen sivumitta saa olla enintään 0,3 metriä. Kuorma määritellään kuormassa olevan suurimman kappaleen koon mukaan. Betoni saa sisältää betonissa kiinni olevat raudat ja teräkset. Rautojen ja teräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaisiksi.

Betonijäte sivumitta 0,3 – 5 metriä

Betonikappaleiden suurin sallittu sivumitta saa olla enintään 5 metriä esim. pilarit, ontelolaatat, palkit. Kuorma määritellään kuormassa olevan suurimman kappaleen koon mukaan. Betoni saa sisältää betonissa kiinni olevat raudat ja teräkset. Rautojen ja teräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaisiksi.

Betonijäte erikoiskappaleet

Kaikki yli 5 metriset betonikappaleet sekä vaikeasti rikottavat ja käsiteltävät kappaleet esim. sillat, ratapalkit, laiturit. Betoni saa sisältää betonissa kiinni olevat raudat ja teräkset. Rautojen ja teräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaisiksi. Erikoiskappaleiden vastaanotosta sovittava erikseen.

Muut betonin vastaanottoehdot

  • Betonijätekuorma saa sisältää tiiliä maksimissaan 10 %
  • Betonijätteen haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa VNa 591/2006 liitteen 1 mukaiset raja-arvot. Mikäli on syytä epäillä, että betonijäte on pilaantunut jollakin haitta-aineella, tulee betonijätteestä toimittaa etukäteen ennen kuormien toimittamista VNa 591/2006 liitteen 1 mukaiset laboratoriotulokset, jotka osoittavat haitta-ainepitoisuuksien alittavan asetuksen liitteen mukaiset raja-arvot.

Puujäte

Ei käsitelty puu

Pilaantumaton maa-ainesjäte

Muut maa-ainekset: pilaantumaton maa-ainesjäte (17 05 04)

Lentotuhka

Rajatusti, ota yhteyttä: Markku Mäkivaara 0400 721 974

Pohjatuhka ja kuona

Ota yhteyttä: Markku Mäkivaara 0400 721 974

Muut

Muut jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet,
jotka eivät ole vaarallisia jätteitä (19 20)

Välivarastointi

Tarjoamme teollisuudelle välivarastointi- sekä käsittelytilaa tiivisasfaltilla ja vesienkäsittelyjärjestelmällä varustetulla n. 10 000 m2 kentällä.  Alueella on lupa väliaikaisesti varastoida sekä käsitellä erilaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, purkujätteitä, betonia, rakennusjätettä, arinakuonaa ja kostutettua lentotuhkaa ja monia muita jakeita, jotka eivät ole vaarallisia jätteitä.

Lisäksi rakenteilla on asfaltoimatonta terminaalikenttää n. 12 000 m2, joka valmistuu alkukesällä 2016.

Terminaalikentän vuokraus ja välivarastointipalveluissa ota yhteyttä:
Markku Mäkivaara
0400 721 974.